گالری

مرداد ۱۵, ۱۳۹۴

مخابرات استان مرکزی

طراحی و اجرای ۱۰ مرکز GSM روستایی مخابرات استان مرکزی

طراحی و اجرا
گفتگو آنلاین