Blog

نوامبر 24, 2016

فیبر نوری FTTH صدمگابیت تست پهنای باند در مجتمع کامپیوتر پایتخت تهران

 

در صبح شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۵ فیبر نوری FTTH صدمگابیت برای اولین بار در مجتمع کامپیوتر پایتخت تهران با حضور جناب آقای دکتر سرائیان مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران و جناب آقای مهندس عرب هاشمی مدیر محترم مخابرات منطفه تهران و حضور مدیران شرکت وندا اسپاد ،مهندس آبتین بهارعلی و مهندس حبیبی افتتاح شد.

 

فیبر نوری FTTHفیبر نوری FTTHفیبر نوری تا منزل (FTTH)

فیبر نوری تا منزل (FTTH) یک شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری است ، که تعداد زیادی کاربر نهایی را به نقطه مرکزی شناخته شده به عنوان نقطه اتصال دسترسی یا نقطه حضور(POP ) متصل می کند . هر نقطه اتصال دسترسی شامل ارسال الکترونیکی لازم (فعال) است که کاربردها و خدمات را با استفاده از فیبر نوری برای مشترکان فراهم می کند . هر نقطه دسترسی در یک شهرستان یا منطقه ، به یک شهرستان بزرگ یا شبکه فیبر شهری متصل شده است .

شبکه دسترسی شامل برخی از موارد زیر است :

 • آنتن شبکه بی سیم ثابت ، برای مثال ، LAN بی سیم یا وای مکس(WiMAX)
 • ایستگاه های پایه شبکه تلفن همراه
 • مشترکین SFUs( واحد های تک خانواده ) یا MDUs ( چند واحد مسکونی )
 • ساختمان های بزرگ مانند ، مدارس ، بیمارستان ها و شرکت ها
 • امنیت کلیدی و ساختارهای نظارتی مانند دوربین های مدار بسته ، سیستم های هشتار دهنده و دستگاه های کنترل

شبکه FTTH ممکن است بخشی از یک ناحیه یا شبکه دسترسی وسیع تر باشد .

۲٫۱٫ محیط شبکه FTTH

آماده سازی فیبر نوری نزدیکتر به مشترک ممکن است به زیرساخت فیبری واقع در زمین های عمومی /یا خصوصی نیاز داشته باشد .

شکل ۱: نوع سایت FTTH

محیط فیزیکی را می توان به شکل وسیعی تقسیم کرد :

 • شهر
 • باز مسکونی
 • روستایی
 • نوع ساختمان و تراکم– تک خانه ای یا چند واحدی

نه تنها هر محیط فیزیکی تراکم های مختلف مشترک مسکونی(در هر کیلومتر مربع) تشکیل می دهند ، بلکه شرایط کشور نیز باید در نظر گرفته شود. ماهیت سایت یک عامل کلیدی در تصمیم گیری مناسب ترین طراحی شبکه و معماری.خواهد شد . این انواع عبارتند از:

 • گرین فیلد-ساخت جدید که در آن شبکه نصب خواهد شد همان زمان با ساخته شدن ساختمان
 • راونفیلد – ساختمان حال حاضر در محل وجود دارند ، اما زیرساخت های موجود استاندارد پایینی دارند
 • ساختمان های بیش از حد –اضافه کردن به زیر ساخت های موجود

تاثیرات اصلی بر روی روش های آماده سازی زیرساخت عبارتند از:

 • نوع سایت FTTH
 • اندازه شبکه FTTH
 • هزینه های اولیه آماده سازی زیرساخت (CAPEX)
 • هزینه در حال اجرا برای عملیات شبکه و تعمیر و نگهداری (OPEX)
 • معماری شبکه، برای مثال( شبکه های نوری منفعل ) PONیا اترنت فعال
 • شرایط محلی، به عنوان مثال، هزینه های نیروی کار محلی، محدودیت مقامات محلی(کنترل ترافیک)و دیگران

انتخاب روش و تکنولوژی آماده سازی فیبر CAPEX و OPEX و همچنین قابلیت اطمینان از شبکه را تعیین خواهد کرد . این هزینه ها را می توان با انتخاب راه حل فعال مناسب تر در ترکیب با مناسب ترین روش آماده سازی زیرساخت بهینه کرد . این روش ها که بعدا توضیح داده می شوند عبارتند از :

 • کانال و کابل زیر زمین معمولی
 • کانال و کابل میکرو دمیده شده
 • کابل های مستقیم چال شده
 • کابل هوایی
 • دیگر راه حل های حق عبور

نیازهای عملی کلیدی برای یک شبکه FTTH عبارتند از :

 • ارائه خدمات پهنای باند بالا و محتوا به هر مشترک
 • طراحی معماری شبکه انعطاف پذیر با ظرفیت روبرو شدن با نیازهای آینده
 • اتصال فیبر مستقیم از هر مشترک نهایی به طور مستقیم به تجهیزات فعال ،و اطمینان از حداکثر ظرفیت موجود برای تقاضای خدمات درآینده
 • پشتیبانی برای ارتقاء و گسترش آینده شبکه
 • حداقل اختلال در طول آماده سازی شبکه تا پذیرش توسعه شبکه های فیبر پذیرش توسط صاحبان شبکه و به ارائه سود به مشترکین بدست آید .

در زمان طراحی و ساخت شبکه های FTTH، بهتر است چالش هایی که صاحبان شبکه و اپراتورهابه طور بالقوه با آن روبرو هستند درک شود .برخی از چالش ها ممکن است منجربه کشمکش بین عملکرد و خواسته های اقتصادی شود .

سازنده شبکه FTTH باید یک مورد کسب و کار سودآور ارائه کند ، تا با حفظ تعادل بین هزینه سرمایه و هزینه های عملیاتی در عین حال از درآمد تولید مطئن بود .تحلیل مفصل تر تاثیرات اصلی بر مورد کسب و کار برای شبکه های FTTH در راهنمای کسب و کار FTTH از FTTH شورای اروپا در دسترس است.

۲٫۲٫ معماری شبکه های FTTx

معماری شبکه پایه که در بالا ذکر شد ممکن است بسته به تعداد فیبرها ، موقعیت اسپیلیترها (نقطه انشعاب) و نقاط تجمع مختلف باشد .انتخاب معماری شبکه درست اغلب ایجاد بحث می کند به خصوص از آنجایی که برنده مشخصی در بازار امروز وجود ندارد ، معماری های مختلف با توجه به نیاز اپراتورها، کسب و کار و اولویت های فنی مختلف درخواست می شود .

فیبر به خانه (FTTH)  – هر مشترکی که با یک فیبر نوری اختصاصی به یک پورت در تجهیزات بازیابی (POP )، یا به اسپیلیتر نوری منفعل متصل شده می شود که این کار با استفاده از فیبر سیم تغذیه مشترک بهPOP و انتقال ۱۰۰BASE-BX10 و یا ۱۰۰۰BASE-BX10برای تکنولوژی اترنت و یا تکنولوژی GPON(EPON)در توپولوژی نقطه به چند نقطه صورت می گیرد .

فیبر به ساختمان (FTTB) – هر جعبه ترمینال نوری در ساختمان (اغلب در زیرزمین قرار دارند)با یک فیبر اختصاصی به یک پورت در تجهیزات در POP متصل می شود ،  و یا به یک اسپیلیتر نوری که از فیبر سیم تغذیه اشتراکی به POP استفاده می کند . اتصال بین مشترکین و سوئیچ ساختمان فیبری نیست اما می تواند بر اساس مس باشد و شامل نوعی از نقل و انتقال از اترنت مناسب به وسیله موجود در کابل کشی عمودی باشد . در برخی از موارد سوئیچ های ساختمان به صورت جداگانه به POP متصل نمی شوند اما  در یک زنجیره یا حلقه برای استفاده از فیبرهای موجود آماده در توپولوژی خاص به هم متصل اند.این کار باعث صرفه جویی فیبر ها و پورت ها در POP نیز می شود .مفهوم مسیریابی مستقیم فیبربه خانه از POP یا با استفاده از اسپیلیترهای نوری ، بدون دخالت سوئیچ ها در ساختمان ما را به سناریو FTTH میرساند .

فیبر به محدود (FTTC) – هر یک از سوئیچ / یا دسترسی تسهیم کننده DSL ( DSLAM)، که غالبا در تابلو برق های خیابان یافت می شود ،  از طریق یک تک فیبر و یا یک جفت از فیبرهای متصل به POP متصل شده اند ، که ترافیک جمع شدهمحل را از طریق گیگابیت اترنت یا اتصال اترنت ۱۰ گیگابیت حمل می کند .سوئیچ ها موجودتابلو برق های خیابان فیبر نیستد اما می توانند با استفاده از VDSL2 یا VDSL2 Vectoring مبتنی بر مس باشند . این معماری گاهی “اترنت فعال” نامیده می شود زیرا به عناصر شبکه فعال در این زمینه نیاز دارد .

فیبر به نقطه توزیع (FTTDp)  – این راه حل در دو سال گذشته ارائه شده است. POPبه نقاط توزیع از طریق کابل های نوری و سپس از نقطه توزیع به ساختمان مشتری از طریق زیرساخت های مسی موجود متصل می شود.نقاط توزیع می توانند یک هند هولد یک جعبه دراپ در دکل و یا در زیرزمین یک ساختمان باشند .این معماری می تواند VDSLیا تکنولوژیG.Fast رابرای یک مایل آخر، به طور معمول کمتر از ۲۵۰ متر پشتیبانی کند .با این حال ، این کتاببر روی آماده سازیFTTH/B تمرکز دارد زیرادر دراز مدت این معماری با توجه به مقیاس پذیری نامحدود هدف در نظر گرفته شده است .

برای ثبت نام سرویس فیبر نوری تا منزل FTTH مخابرات ایران  ویژه مجتمع های مسکونی ، اداری ، تجاری  اینجا کیلیک کنید.

منبع خبر :شرکت مخابرات ایران 

طراحی و اجرا, مجله تکنولوژی اسپاد
درباره webmaster

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • 16 + 10 =