دفتر تهران

در این بخش میتوانید با مسئولین شرکت وندا اسپاد و همچنین این وب سایت در ارتباط باشید.

نامه های ارسالی شما از طریق این بخش مستقیما به قسمت مشخص شده ارسال میشود و در صورت لزوم در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد.

مدیریت عامل :آبتین بهارعلی

دفتر تهران
میدان هروی ،برج هروی ،بلوک ب ،طبقه ششم ،واحد ۶۰۲
تلفن: ۰۲۱۲۲۹۴۴۶۴۴
فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۴۴۳۸
واحد پشتیبانی :۰۹۱۰۷۳۲۸۰۰۲

واحد مالی :۰۹۱۰۷۳۲۸۰۰۳

واحد اداری :۰۹۱۰۷۳۲۸۰۰۵

واحد فروش :۰۹۱۰۷۳۲۸۰۰۶

۰۹۱۰۷۳۲۸۰۰۷

abtin@espod.net