دفتر تهران

در این بخش میتوانید با مسئولین شرکت وندا اسپاد و همچنین این وب سایت در ارتباط باشید.

نامه های ارسالی شما از طریق این بخش مستقیما به قسمت مشخص شده ارسال میشود و در صورت لزوم در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد.

مدیریت عامل :آبتین بهارعلی

دفتر تهران

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی:

۰۲۱-۷۴۵۵۴

فکس:

۰۲۱-۸۹۷۸۴۴۳۸

تلفن امور اداری :

۰۲۱-۲۲۹۴۴۶۴۴

واحد فروش :

۰۹۱۲۵۰۹۰۸۱۴

abtin@espod.net

میدان هروی ،برج هروی ،بلوک ب ،طبقه ششم ،واحد ۶۰۲