اسپیکر و سیستم های صوت و پیچینگ تحت شبکه

پخش صوت و یا Paging  یکی از سیستم های پرکاربرد در برخی اماکن مانند: بیمارستان ها، سالن های کنفرانس یا رستوران ها و مجتمع های تفریحی است. اینگونه سیستم ها هم می توانند از بستر فیبر نوری در جهت راه اندازی سرویس های خود بهره ببرند.
سیستم صوت و paging